Thông tin đăng ký hội viên

Lưu ý:

- Thẻ hội viên chỉ được cấp cho các cá nhân từ 14 tuổi trở lên kể từ ngày đăng kí, căn cứ theo ngày sinh trên giấy tờ tùy thân.
- Là công dân Việt Nam hoặc người có quốc tịch nước ngoài có địa chỉ liên lạc thư tín tại Việt Nam.


Xem hướng dẫn đăng ký hội viên Bamboo Club TẠI ĐÂY

Thông tin hành khách (Các trường * là bắt buộc)

Ví dụ: ĐỖ
Ví dụ: NHƯ TUẤN ANH
Lưu ý: Thông tin họ tên do quý khách cung cấp sẽ được in trên thẻ của Quý khách và phải khớp với thông tin trên CMT, CCCD hoặc Hộ chiếu
Ví dụ: Việt Nam (+84)
912345678

Thông tin bổ sung (nếu có)