Thông tin đăng ký hội viên

Các trường có dấu (*) là bắt buộc

- Người đăng ký phải từ 14 tuổi trở lên.
- Người đăng ký phải là công dân Việt Nam, hoặc Là người nước ngoài có địa chỉ liên lạc thư tín thường xuyên tại Việt Nam.

Thông tin hành khách

Thông tin chuyến bay Bamboo Airways gần nhất (trong vòng 12 tháng cho đến ngày viết đăng ký, không bắt buộc)

Lưu ý: nếu không điền đủ thông tin này, bạn sẽ không đủ tiêu chí để tham gia Chương trình Bốc thăm may mắn sắp tới của chúng tôi.


Thông tin chương trình Khách hàng thường xuyên khác (không bắt buộc)

Bằng việc gửi thông tin đăng ký thẻ Bamboo Club, khách hàng đã đồng ý với Điều lệ và điều khoản của Bamboo Airways